Da li se može napraviti sihr na osobi koristeći njenu sliku sa facebook-a?

Može li neko da napravi sihr na nekome koristeći sliku koja je na Fejsbuku?   QUESTION: Can someone do black magic on someone by using a picture which is on Facebook? Budi dio hajra, podijeli…