Da li se može klanjati u prostoriji gdje su dječije igračke s likovima?

Da li se može klanjati u prostoriji gdje su dječije igračke s likovima? Pošalji prijatelju, uradi hajr!