Da li se može klanjati u prostoriji gdje su dječije igračke s likovima?

Da li se može klanjati u prostoriji gdje su dječije igračke s likovima? Budi dio hajra, podijeli…