Da li se može klanjati u odjeći koja je znojava i prašnjava zbog rada na građevini?

Da li se može klanjati u odjeći koja je znojava i prašnjava (od maltera, zemlje, ulja, goriva isl.) zbog rada na građevini? Budi dio hajra, podijeli…