Da li se može dati zekat osobama koje sakupljaju novac za obavezno liječenje, ako to ne mogu sami platiti?

Da li se može dati zekat osobama koje sakupljaju novac za obavezno liječenje, ako to ne mogu sami platiti? Budi dio hajra, podijeli…