Da li se mogu potvrđeni sunneti naklanjati?

Zanima me da li se mogu potvrđeni sunneti naklanjati, npr: podnevski sunnet da se klanja u vrijeme akšamskog vremena i ima li kakvih posebnih pravila u vezi toga? Budi dio hajra, podijeli…