Da li se kurbanske kosti smiju davati životinjama, psima isl. i da li se smiju lomiti?

Da li se kurbanske kosti smiju davati životinjama, psima isl. i da li se smiju lomiti? Budi dio hajra, podijeli…