Da li se grijesi nastavljaju povećavati nakon smrti ili prestaju, zbog počinjenih grijeha tokom života?

Da li se grijesi nastavljaju povećavati nakon smrti ili prestaju, zbog počinjenih grijeha tokom života?   QUESTION: Does the sins keep on adding after death or they stop for committed sins during life time? Budi dio hajra, podijeli…