Da li se Fatiha uči mrtvima?

Da li se Fatiha uči mrtvima?