Da li se dova protiv nevjernika uči sa nadlanicama okrenutim prema nebu?

Da li se dova protiv nevjernika i mnogobožaca uči sa nadlanicama okrenutim prema nebu? Budi dio hajra, podijeli…