Da li se djevojka može zagrliti sa svojim rođakom koji joj je četvrto koljeno?

Da li se rođak i rodica mogu zagrliti – rukovati ako su rodbina po četvrtom koljenu? Budi dio hajra, podijeli…