Da li se dizanje ruku u namazu odnosi samo na prvi rekat?

Znam da je od sunneta dizati ruke prilikom odlaska na ruku'u, prilikom povratka sa rukua, ustajanja na treći rekjat, ali da li je to specifično samo za prvi rekjat ili za sve rekjate u namazu? Budi dio hajra, podijeli…