Da li se čovjeku grijesi nastavljaju pisati i nakon njegove smrti ako ostavi na internetu haram sadržaj, video, slike isl. koje drugi gledaju?

Ako osoba umre a ima haram video snimke (muzika, bez skromne odjeće, itd.) na internetu, a nakon njegove/njene smrti ti snimci su i dalje tu, da li će ta osoba i dalje imati grijehe ako ljudi i dalje gledaju njihove video snimke? Hoće li za to odgovarati na Sudnjem danu?   Original pitanje: If a … Nastavi čitati Da li se čovjeku grijesi nastavljaju pisati i nakon njegove smrti ako ostavi na internetu haram sadržaj, video, slike isl. koje drugi gledaju?