Da li sam putnik – musafir ako putujem na posao 40 kilometara, tri puta sedmično?

Da li sam putnik – musafir ako putujem na posao 40 kilometara, tri puta sedmično? Budi dio hajra, podijeli…