Da li sam griješan ako sam primoran slušati muziku dok se vozim u autobusu?

Da li sam griješan ako sam primoran slušati muziku dok se vozim u autobusu? Budi dio hajra, podijeli…