Da li sa maloljetnog djeteta, kada obavi hadždž spada obaveza propisanog hadždža?

Da li sa dječaka ili djevojčice koji su maleni, kada obave obred hadždža, spada obaveza islamskog obavezujućeg hadždža ili se to smatra samo nafilom, a nagradu dobivaju njihovi roditelji? Budi dio hajra, podijeli…