Da li rukovanje sa ženom koja nam nije mahrem kvari abdest?

Da li rukovanje sa ženom koja nam nije mahrem kvari abdest? Original pitanje: QUESTION: Does shaking hand with a non-mahram women break wudhu? Budi dio hajra, podijeli…