Da li prva žena ima veća prava kod muža nad drugom ženom?

Da li prva žena ima veća prava kod muža nad drugom ženom, bez obzira na godine braka ili broj djece? Pošalji prijatelju, uradi hajr!