Da li pravilo ubjeđenje otklanja sumnju važi za sumnju koja se pojavi u namazu?

Da li pravilo ubjeđenje otklanja sumnju važi za sumnju koja se pojavi u namazu (nismo sigurni da li smo klanjali 3 ili 4 rekata ; 4 ili 5 rekata) ili je u tom slučaju obaveza učiniti sehvi sedždu.. Ovo navedeno se obično odnosi na prisutne vesvese u namazu.