Da li potiranje po mestvama mora biti istovremeno po obje?

Da li je ispravano potiranje po mestvama prvo po desnoj, pa po lijevoj nozi ili mora biti istovremeno po obje?! Budi dio hajra, podijeli…