Da li postoji poseban namaz koji se klanja pred samo klanje kurbana ili noć prije?

Da li postoji poseban namaz koji se klanja pred samo klanje kurbana ili noć prije? Budi dio hajra, podijeli…