Da li postoji hadis da Allah ne prima sunnete dok se ne ispune farzovi?

Da li postoji hadis da Allah ne prima sunnete dok se ne ispune farzovi? Pošalji prijatelju, uradi hajr!