Da li ponekad mogu izostaviti dizanje ruku u namazu ako to mome ocu smeta i ljuti se?

Da li ponekad mogu izostaviti dizanje ruku u namazu, mimo početnog tekbira, ako to mome ocu smeta i ljuti se? Budi dio hajra, podijeli…