Da li pokajanje briše sve grijehe?

Da li pokajanje briše sve grijehe? I do kada traje vrijeme pokajanja? I koja je nagrada pokajnika? Pošalji prijatelju, uradi hajr!