Da li pokajanje briše sve grijehe?

Da li pokajanje briše sve grijehe? I do kada traje vrijeme pokajanja? I koja je nagrada pokajnika? Budi dio hajra, podijeli…