Da li pojava mezija kvari post?

Da li izlazak mezija kvari post? Pošalji prijatelju, uradi hajr!