Da li pojava mezija kvari post?

Da li izlazak mezija kvari post? Budi dio hajra, podijeli…