Da li osoba može učiti Kur'an napamet, hifz, ako ne zna arapski jezik tj. ne razumije šta uči?

Kakav je propis ako čovjek uči napamet Kur'an a ne zna arapski jezik i da li da čovjek nastavlja hifzati Kur'an ako ne zna arapski jezik? Budi dio hajra, podijeli…