Da li osoba koja čita prijevod Kur'ana ima nagradu za to?

Da li osoba koja čita prijevod Kur'ana ima nagradu za to? Budi dio hajra, podijeli…