Da li nam je poklon haram ako nismo sigurni od kakvog je imetka?

Da li nam je odjeća koju dobijemo na poklon, ili poklon uopšteno, haram, ako nismo sigurni od kakvog je imetka?