Da li nam je ispravan namaz ako namjerno proučimo dvije sure nakon Fatihe?

Nisam bio siguran da li sam proučio drugu suru nakon Fatihe dok sam klanjao. Nisam bio siguran da sam to zaboravio, ali sam više imao osjećaj da sam zaboravio pa sam proučio drugu suru. Da li je ovo dozvoljeno? I da li je moj namaz ispravan?   QUESTION: I wasn’t sure if I recited a … Nastavi čitati Da li nam je ispravan namaz ako namjerno proučimo dvije sure nakon Fatihe?