Da li muškarac može da radi hidžamu ženama i žena muškarcima?

Da li muškarac može da radi hidžamu ženama i žena muškarcima? Budi dio hajra, podijeli…