Da li možemo ponavljati učenje Kur'ana za učačem sa audio/video klipa, sa ciljem učenja i obnavljanja?

Da li možemo ponavljati učenje Kur'ana za učačem sa audio/video klipa, sa ciljem učenja i obnavljanja? Budi dio hajra, podijeli…