Da li moramo dati zekat na novac koji smo posudili nekome, tj. na novac koji nam je neko dužan?

Da li moramo dati zekat na novac koji smo posudili nekome, tj. na novac koji nam je neko dužan? Ima li razlike ako dužnik može da vrati ali neće i ako dužnik nije u mogućnosti da vrati? Budi dio hajra, podijeli…