Da li mogu nastaviti postiti ako sam imao namjeru da ustanem na sehur ali ipak prespavam?

Da li mogu nastaviti postiti ako sam imao namjeru da ustanem na sehur ali ipak prespavam? Budi dio hajra, podijeli…