Da li mjesto obavljanja s'aja spada u Harem, i da li mu se može približiti žena koja ima hajz?

Da li mjesto obavljanja s'aja spada u Harem, i da li mu se može približiti žena koja ima hajz? Da li je obavezno da onaj ko ude u Harem sa strane gdje se obavlja s'aj da klanja tehijetul-mesdžid? Budi dio hajra, podijeli…