Da li mjesečarenje ima veze sa džinsko šejtanskim uticajem ili je to medicinski problem?

Da li mjesečarenje ima veze sa džinsko šejtanskim uticajem ili je to medicinski problem? Budi dio hajra, podijeli…