Da li mi je ispravan namaz ako samo jedan rekat stojim iza imama a ostale rekate sjedim?

Stajanje u namazu je rukn (uslov ispravnosti namaza). Šta ako osoba za farz namaz, stoji samo jedan rekat sa imamom a sjedi na ostalim rekatima. Da li je namaz nevažeći?   Original pitanje: Standing in salat is a pillar. What if a person for a fard salat , stand only 1 rakah with imam and … Nastavi čitati Da li mi je ispravan namaz ako samo jedan rekat stojim iza imama a ostale rekate sjedim?