Da li mi je dozvoljeno raditi u kladionici ako ja ne kockam?

Da li je dozvoljeno pokrivenim ženama raditi u kladionici ukoliko one ne kockaju? Budi dio hajra, podijeli…