Da li klanjač koji klanja iza imama (predvodnika) smije biti isto obučen kao i imam, odnosno onaj koji predvodi namaz?

Salam Aleikum Da li klanjač koji klanja iza imama (predvodnika) smije biti isto obučen kao i imam, odnosno onaj koji predvodi namaz? Recimo ako imam (predvodnik) ima crni ogrtač, da i klanjač ima isti takav ogrtač? Salam Aleikum Budi dio hajra, podijeli…