Da li kao imam učim ikamet naglas ako predvodim ženu ili kćer u džematu?

Da li kao imam ucim ikamet naglas ako predvodim zenu ili kcer ili majku u dzematu? Znaci dzemat bez muskih muktedija. Budi dio hajra, podijeli…