Da li je ženi koja je udata za nemuslimana, ispravan namaz?

Da li je ženi koja je udata za nemuslimana, ispravan namaz? Budi dio hajra, podijeli…