Da li je ženama dozvoljeno vezati kosu u punđu na glavi?

Da li je ženama dozvoljeno vezati kosu u punđu na glavi i da li se na to odnosi hadis u kojem su opisane žene koje neće ući u Džennet jer su im glave nalik na grbe deva?