Da li je ženama dozvoljeno kupovati modne časopise kao što je Burda?

Da li je ženama dozvoljeno kupovati modne časopise kao što je Burda, kako bi se okoristile njima i iz njh uzele nove modele odjeće? Nakon što se okoriste, da li ih je dozvoljeno držati u kući, imajući u vidu da su one ispunjene slikama otkrivenih i razgolićenih žena? Budi dio hajra, podijeli…