Da li je žena griješna ako ne spava sa mužem u istoj postelji zbog njegovog hrkanja?

Da li je žena griješna ako ne spava sa mužem u istoj postelji zbog njegovog hrkanja? Budi dio hajra, podijeli…