Da li je zabranjeno rastaviti se od žene dok ima mjesečni ciklus ?

Da li je zabranjeno rastaviti se od žene dok ima mjesečni ciklus ? Pošalji prijatelju, uradi hajr!