Da li je zabranjeno prositi ženu koju je već zaprosio drugi musliman ?

Da li je zabranjeno prositi ženu koju je već zaprosio drugi musliman ? Pošalji prijatelju, uradi hajr!