Da li je zabranjeno pročitati Kur'an za manje od tri dana?

Da li je zabranjeno pročitati Kur'an za manje od 3 dana? Pošalji prijatelju, uradi hajr!