Da li je zabranjeno postiti u danu u koji se sumnja?

Da li je zabranjeno postiti u danu u koji se sumnja? Budi dio hajra, podijeli…