Da li je zabranjeno – pokuđeno gurati – ljuljati praznu ljuljačku?

Šejh, neki ljudi kažu da ne treba pomicati ili gurati praznu ljuljačku, je li to islamski ispravno?   QUESTION: Sheih, some people say that one should not move or push an empty swing, is this Islamically correct? Budi dio hajra, podijeli…