Da li je zabranjeno kuditi – huliti vrijeme?

Je li zabranjeno govoriti da je vrijeme ružno? Pošalji prijatelju, uradi hajr!