Da li je zabranjeno jesti meso domaće životinje koja je ubijena strijelom?

Da li je zabranjeno jesti meso domaće životinje koja je ubijena strijelom? Budi dio hajra, podijeli…