Da li je zabranjeno izostavljanje stajanja na Arefatu krećući na Minu s Muzdelife?

Da li je zabranjeno izostavljanje stajanja na Arefatu krećući na Minu s Muzdelife? Budi dio hajra, podijeli…